Hudiksvall

På Aberstens Hudiksvallskontor arbetar tre advokater och en biträdande jurist samt två assistenter. Knutet till kontoret finns ett mindre mottagningskontor i Bollnäs. 

Kontoren i Hälsingland har som ambition att tillhöra den absoluta toppen inom sina utvalda specialområden. Verksamheten är koncentrerad till Hälsingland, men våra uppdragsgivare finns över hela världen.

Du som uppdragsgivare ska aldrig behöva fundera på om Du valt rätt advokat!

Vi väljer våra ärenden med omsorg och åtar oss bara sådana ärenden, där vi vet att vi är det bästa alternativet. Ibland tvingas vi tack nej, för att vi inte har tid, eller för att vi bedömer att det finns någon annan jurist,utanför vår organisation, som är mer lämpad att bistå i ett visst ärende.

När vi väl åtagit oss ett ärende, kommer vi däremot aldrig att kompromissa. Du som uppdragsgivare ska aldrig behöva fundera på om Du valt rätt advokat!

Björn Myhrberg
 • Post

  Box 1031
  824 11
  Hudiksvall
 • Besök

  Sjötullsgatan 16
 • Telefon

  0650-310 63
 • Telefax

  0650-944 06
   • Per Wiesel

    per.wiesel@abersten.com

    0650-310 63

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:

   • Bakgrund

    Studier i företagsekonomi vid Lunds universitet 1999-2000. Jur. kand. Lunds universitet 2002. TingsnotarieLinköpings tingsrätt 2002-2004. Gärde Wesslau Advokatbyrå 2005-2006. Verksam vid advokatbyrån sedan 2006.

   • Björn Myhrberg

    bjorn.myhrberg@abersten.com

    0650-310 63

    Befattning

    Advokat och delägare.
    Huvudsaklig inriktning:
    – svensk och internationell avtalsrätt
    – företagsöverlåtelser
    – börs- och bolagsrätt samt
    – konkurs- och obeståndsrätt

   • Bakgrund

    Jur kand och civilekonom Stockholms Universitet, 1996. Notarietjänstgöring Gävle tingsrätt, 1996-1998. LL.M. Heidelbergs Universitet, 1999. Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Corporate-finance-avdelningen, 1999-2004.
    Verksam vid advokatbyrån sedan 1 januari 2005.