Östersund

På kontoret i Östersund arbetar för närvarande fem advokater och två assistenter. Vi arbetar tätt tillsammans med fokus på att ge våra klienter bästa tänkbara råd. Vi bemannar därför varje uppdrag med den av oss som är bäst lämpad. Under åren har vi utvecklat nära samarbeten med våra klienter, vilket hjälper oss att bättre förstå deras verksamheter och förädla vår rådgivning. Vår strävan är att kontinuerligt utveckla långsiktiga relationer med våra klienter.
Advokaterna har bred och lång erfarenhet av juridiskt arbete inom olika rättsområden, vissa med upp till 25 års erfarenhet av affärsjuridik och konkursförvaltning, brottmål och att biträda privatpersoner och företag i rättsliga frågor. Andra har även mångårig erfarenhet av arbete inom statlig och kommunal förvaltning.

Vi har därför den kompetens som krävs för att hjälpa både små och stora företag, offentliga uppdragsgivare och privatpersoner med deras juridiska frågor.

Vårt klientfokus är alltid detsamma, oavsett om det gäller affärsjuridiskt biträde i samband med avtalsskrivning, rörelseöverlåtelser eller tvister, fastighetsrätt, familjerätt, arbetsrätt eller förvaltningsrättsliga ärenden. Vi biträder dagligen i förhandlingar och regelbundet i domstolar över hela landet. Vi åtar oss uppdrag som konkursförvaltare och rekonstruktör samt inom arvs- och familjerätt.
Tveka inte att ta kontakt med oss för att höra om vi kan hjälpa er.

Erik Boberg
 • Post

  Hamngatan 15
  831 34
  Östersund
 • Besök

  Hamngatan 15
 • Telefon

  063-13 23 35
 • Telefax

  063-51 56 29
   • Lars Ederwall

    lars.ederwall@abersten.com

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:
    – affärsjuridik
    – konkurs- & obeståndsrätt
    – brottmål
    – ekonomisk familjerätt & boutredningar

   • Bakgrund

    Jur kand Stockholms Universitet 1986. Tingsnotarie Solna tingsrätt 1986-1988. Verksam vid Gavatin & Partners advokatbyrå i Stockholm 1988-1992 och som advokat på Heilborns Advokatbyrå i Östersund mellan 1992-1999. Verksam vid advokatbyrån sedan 2000.

   • Fredrik Mörtberg

    fredrik.mortberg@abersten.com

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:
    – VA-juridik
    – miljö- & vattenrätt
    – fastighetsrätt
    – plan & byggfrågor
    – hyres- & arrenderätt

   • Bakgrund

    Jur kand Uppsala Universitet. Notarie Hyres- och arrendenämnden i Stockholm 1990-1992. Föredragande Statens va-nämnd 1992-1995. Förbundsjurist Svenska
    Kommunförbundet 1995-2000.
    Verksam vid advokatbyrån sedan 2000.

   • Erik Boberg

    erik.boberg@abersten.com

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:
    – affärsjuridik
    – fastighets- & entreprenadrätt
    – arbetsrätt
    – brottmål

   • Bakgrund

    Fil. kand. Uppsala Universitet 1999, Jur. kand. Uppsala Universitet 2000. Bitr. jurist Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, 2000-2004. Verksjurist/bitr. chefsjurist Säkerhetspolisen, Stockholm, 2004-2007. Kommunjurist, Östersunds kommun, 2007-2008. Verksam vid advokatbyrån sedan 2008.

   • Erik Vinger Alverlind

    erik.vinger.alverlind@abersten.com

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:
    – familjerätt
    – brottmål
    – fastighetsrätt
    – tvistemål
    – förvaltningsrätt

   • Bakgrund

    Jur kand Uppsala Universitet 2000.
Förbundsjurist Sveriges Reklamförbund 2000-2001.
Länsrättsnotarie Länsrätten i Norrbottens län 2001-2003.
Beredningsjurist Hovrätten för Nedre Norrland 2003-2004.
Swedbank Juristbyrå Jämtland 2004-2011.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2012.

     

   • Jenny Lindström fd Karlsson

    jenny.lindstrom@abersten.com

    Befattning

    Advokat
    Huvudsaklig inriktning:
    – affärsjuridik
    – fastighets- och hyresrätt
    – IT-rätt inkl. dataskyddsfrågor
    – uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde, god man och särskild företrädare

   • Bakgrund

    Jur.kand. Uppsala Universitet 2012

    Bitr. jurist Advokatfirman Mannheimer Swartling AB, Stockholm, 2012-2015

    Bolagsjurist Hewlett Packard Enterprise, 2015-2017

    Verksam vid advokatbyrån sedan 2018

   • Jeanette Olovsson

    jeanette.olovsson@abersten.com

    Befattning

    Konkurshandläggare/assistent    

   • Bakgrund

    Nordbanken 1990-1994

    Pripps Advokatbyrå 1994-1999

    Verksam vid advokatbyrån sedan 2000