Sundsvall

Sundsvall har sedan många år befäst sin position som den stad i Norrland som representeras av största andelen företag och industrier liksom en mycket hög närvaro av banker, försäkringsbolag, IT-företag och statliga myndigheter.

Bland våra klienter finns flera av dessa representerade, vilket ställer krav på hög kompentens och omedelbar tillgänglighet. För att upprätthålla klientrelationer i en konkurrensutsatt arbetsvardag krävs just spetskunskap och lokal närhet, vilket är det vi främst värnar om.   

”Vi är det naturliga valet för både företag och privatpersoner”

Den juridiska vardagen vid Sundsvallkontoret ägnas åt allt från familjerätt, brottmål och tvister till affärs- och transaktionsjuridik, konkurser och företagsrekonstruktioner. Genom den kunskap som finns vid vårt och Aberstens övriga fem kontor vet vi att vi kan möta kraven på juridisk expertis. Med vår samlade kompetens vill vi alltså vara det naturliga valet för både privatpersoner och företag inom samtliga skiftande rättsområden.

Det är gott att arbeta och leva i en stad som utvecklas, inte minst genom Mittuniversitetet med dess numera drygt 20 000 studenter fördelade på campus i Sundsvall m fl närbelägna orter. Tillgången till idrott på hög nivå med lag som GIF Sundsvall, Timrå IK och Dragons Basket bidrar givetvis också till ortens värde och attraktionskraft. Vi gillar Sundsvall och tror mycket på stadens fortsatta positiva utveckling. 

Annica Ullsten
 • Post

  Box 80
  851 02
  Sundsvall
 • Besök

  Storgatan 22
 • Telefon

  060-15 07 50
 • Telefax

  060-61 29 66
   • Peter Thoms

    peter.thoms@abersten.com

    060 150750

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:
    – konkurs- och obeståndsrätt
    – affärsjuridik
    – entreprenadrätt

   • Bakgrund

    Jur kand Uppsala universitet 1986. Tingsnotarie Sundsvalls tingsrätt 1987-1989. Fiskal Hovrätten för Nedre Norrland 1989-1990. Fiskal Sundsvalls tingsrätt 1990. Bitr jurist och advokat vid Advokatfirman Abersten och Larsson AB 1991-1999. Verksam vid advokatbyrån sedan 2000.

   • Peter Franke

    peter.franke@abersten.com

    060 150750

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:
    – brottmål
    – familjemål
    – tvister

   • Bakgrund

    Jur kand Lunds universitet 2005
    Tingsnotarie och beredningsjurist Lunds tingsrätt 2005-2008
    Åklagare Södra skånes åklagarkammare 2008-2011
    Bitr jurist Advokataktiebolaget Jansson § Partners i Landskrona 2011-2012
    Egen verksamhet i Peter Franke Jurist AB 2012-2013
    Verksam vid advokatbyrån sedan 2013

   • Annica Ullsten

    annica.ullsten@abersten.com

    060 150750

    Befattning

    Advokat och delägare
    Huvudsaklig inriktning:
    – affärsjuridik
    – fastighetsrätt
    – immaterialrätt
    – konkurs- och obeståndsrätt

   • Bakgrund

    Jur kand Uppsala universitet 1986. Tingsnotarie Sundsvalls tingsrätt 1986-1989. Bitr jurist Allmänna Advokatbyrån i Sundsvall. Bitr jurist och advokat vid Advokatfirman Abersten och Larsson AB 1991-1999. Verksam vid advokatbyrån sedan 2000.

   • Madeleine Tell

    madeleine.tell@abersten.com

    060 150750

    Befattning

    Advokat
    Huvudsaklig inriktning:
    – konkurs- och obeståndsrätt
    – brottmål
    – tvister

   • Bakgrund

    Jur kand Lunds universitet 2006, Migrationsverket 2006-2007, Tingsnotarie Sundsvalls tingsrätt 2007-2009.
    Verksam vid advokatbyrån sedan 2009.

   • Therése Brink

    therese.brink@abersten.com

    060 150750

    Befattning

    Biträdande jurist
    Huvudsaklig inriktning:

    – Familjerätt
    – Uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare
    – Tvister
    – Personskadereglering
    – Arvsrätt
    – Asylrätt

   • Bakgrund

    Jur kand Stockholms universitet 1999. Bitr jurist Advokatbyrån Lars Barkman Uppsala 2000. Obeståndsjurist Handelsbanken Finans 2000-2001. Jurist/Placeringsrådgivare/Företagsrådgivare Handelsbanken 2001-2009. Finansieringsrådgivare/Kreditchef Almi Företagspartner 2009-2015. Verksam vid advokatbyrån sedan 2016.