Anderstam Fjällhus - husritningar m.m.

Hantverket montage i Sundsvall AB, 559163-7847, tidigare Anderstam Fjällhus försattes i konkurs i augusti 2022. Bolaget har sålt egenritade fjällhus. I konkursboet finns främst ett flertal unika husritningar framtagna av bolaget och dessa inklusive bolagets varumärken utbjuds härmed till försäljning för konkursboets räkning. Mer information om de olika husmodellerna m.m. finner ni på: https://anderstam.com/fjallhus/

 

Seriösa intressenter uppmanas ta kontakt med undertecknad konkursförvaltare för mer information om tillgångarna i konkursen osv. Samtliga inventarier i bolagets hyrda lokal har redan sålts.

 

Bud emottages snarast möjligt via e-post.

 

Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att avyttra egendomen när som helst och utan föregående meddelande till övriga intressenter.

No items found.

Bilagor

Det finns inga bilagor

Kontakt

Oscar Sundholm
Advokat och delägare
Elin Palm Wennerberg
Biträdande jurist