Bilverkstad i Hudiksvall

Anbudsunderlag

 

Bilverkstad i Hudiksvall

Bakgrund

AB Bilteknik i Hudiksvall (nedan kallat ”Bolaget”) försattes i konkurs den 8 juli 2021.  

Bolaget har bedrivit en bilverkstad i Hudiksvall, undervarumärket Mekonomen. Verksamheten har bedrivits i hyrda lokaler på adressen Gammelbansvägen 1 i Hudiksvall.

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende Bolaget rörelse i sin helhet, exklusive fordringar och likvida medel. Bud avseende hela rörelsen kommer initialt att prioriteras framför bud på enskilda inventarier.  

Informationsmaterialet kommer att uppdateras i takt med att konkursutredningen fortskrider. Sådana uppdateringar kan laddas ner via hemsidan www.abersten.com, eller beställas via advokatbyrån.

Tillgångar

Verksamhetenstillgångar består huvudsakligen av följande  

  1. Maskiner och inventarier (modern IT- och verkstadsutrustning, flera billyftar,  m.m.).
  2. Mindre lager av reservdelar och förbrukningsmaterial
  3. Immateriella tillgångar

Konkursförvaltningen saknar för närvarade fullständiga tillgångsförteckningar. Seriösa intressenter uppmanas att boka en tid för visning och egen inventering av tillsångsmassan.

Skulder och kontrakt

Utöver eventuella kontrakt som en förvärvare väljer att överta, kommer inte några skulder att föras över på en förvärvare av Bolagets verksamhet.

Hyresvärd och huvudsaklig leverantör är Mekonomen Detaljist AB. Förutsättningarna för ett eventuellt övertagande av hyreskontraktet och därmed sammanhängande frågor diskuteras lämpligen direkt med MekonomenDetaljist AB. Konkursförvaltningen kan förmedla kontaktuppgifter till seriösa intressenter. 

Personal

En verksamhetsöverlåtelse inom ramen för konkurs innebär inte att Bolagets personal går över med automatik till köparen.

Visningar

Visning av egendomen äger rum efter överenskommelse i varje enskilt fall. Vänligen anmäl intresse till konkursförvaltningen via nedanstående kontaktuppgifter.  

Anbudsprocessen

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt till advokatfirman på nedanstående e-mailadress.

Inkomna anbud eller intresseanmälningar prövas löpande, i samråd med berörda fordringsägare och MekonomenDetaljist AB.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som helst slutföra förhandlingarna med en intressent utan föregående meddelande till övriga intressenter.

Konkursboet kan även komma att besluta om andra avvecklingssätt, såsom auktionsförsäljning.

Det ligger således i samtliga budgivares intresse att inkomma med, i första hand, ett indikativt bud eller, i andra hand, en intresseanmälan snarast möjligt.

Konkursboets ansvar regleras uteslutande i den slutliga avtalsdokumentationen.

Ytterligare frågor

För ytterligare information kontaktas Advokatfirman Abersten via nedanstående kontaktuppgifter.  

 

 

Hudiksvall den 9 juli 2021

 

ADVOKATFIRMAN ABERSTEN

Sjötullsgatan 16

824 55 Hudiksvall

Tel. 0650-310 63

www.abersten.com

 

Advokat Björn Myhrberg (konkursförvaltare)

E-mail: bjorn.myhrberg@abersten.com

 

No items found.

Bilagor

Det finns inga bilagor

Kontakt

No items found.