Boro Nordic AB – Auktion via Toveks

Boro Nordic AB försattes i konkurs vid Gävle tingsrätt 2020-03-03 varvid Claes Wallenborg förordnades till konkursförvaltare. Bolagets lager som består av släpvagnar, tillbehör, reservdelar och verktyg säljs via nätauktion av Toveks Auktioner. Se vidare under www.tovek.se

No items found.

Bilagor

Det finns inga bilagor

Kontakt

Claes Wallenborg
Advokat och delägare