CAMECO Sandviken AB

CAMECO Sandviken AB, 556463-1009, Blixtvägen 13, 811 93 Sandviken, försattes i konkurs 2021-09-14 vid Gävle tingsrätt. Advokat Bertil Wingqvist, förordnades till konkursförvaltare.

CAMECO har bedrivit metallbearbetning, legoarbeten, främst med fräsning och svarvning åt ett flertal olika kunder. Produktionen har skett i den av bolaget ägda fastigheten Blixten 4 i Lövbackens industriområde i Sandviken.

I och med konkursen skall verksamheten säljas. Det sker genom anbudsförfarande och i första hand genom att en köpare förvärvar rörelsen i sin helhet med fastigheten, inventarier, lager, pågåendearbeten, kundregister och personal, men försäljningen kan också ske genom att fastigheten, inventarierna och annan egendom säljs separat till olika köpare eller på auktion.

Se Anbudsunderlag med tillhörande bilagor 1-8 för ytterligare information.

Ytterligare frågor

Kontakta Advokatfirman Abersten via nedanstående kontaktuppgifter.

No items found.

Kontakt

Bertil Wingqvist
Advokat och delägare