D-Rail AB

D-Rail AB har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt 2023-01-04. Till konkursförvaltare har Jonas Vandér förordnats.

Konkursförvaltningen inbjuder nu till anbud på bolagets rörelse och har tagit fram ett begränsat anbudsunderlag som nås via länkarna till höger.

För mer information om bolagets verksamhet hänvisas också till D-Rails hemsida www.d-rail.com

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt, i enlighet med vad som framgår av anbudsunderlaget.

Konkursboet har den 17 januari 2023 mottagit ett bindande anbud för rörelsen. Om inte högre bud mottagits från annan budgivare före den 23 januari 2023 kommer konkursboet att acceptera det bindande anbudet. Det upplyses om att anbud behöver uppgå till minst 5 Mkr för att det ska vara aktuellt för konkursboet att överväga annat anbud än det som nu erhållits.

Konkursboets ansvar regleras uteslutande i den slutliga avtalsdokumentationen.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätt att när som helst slutföra förhandlingarna med en intressent utan föregående meddelande till övriga intressenter. Konkursboet kan även komma att besluta om andra avvecklingssätt. Det ligger således i samtliga budgivares intresse att inkomma med bud snarast möjligt.

Mer information kommer att läggas ut löpande på denna försäljningssida.

Anbudsunderlaget uppdaterat 2023-01-17

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare