Fastighet i Hassela

Fastigheten Nordanstig Nordanbro 4:28, med adress Stakholmen 46 i Hassela, utbjuds härmed till försäljning för konkursbos räkning.

Grundläggande uppgifter om fastigheten framgår av bifogade fastighetsregisterutdrag.

Fastighetens taxeringsvärde är 60 000 kr.

För ytterligare information kontakta advokatfirman på tel 0650-310 63 eller maila till bjorn.myhrberg@abersten.com.

Bud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt via brev eller e-post.

Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att avyttra egendomen när som helst och utan föregående meddelande till övriga intressenter.

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare
Karin Runfalk
Konkurshandläggare