Fastighet i Ramsjö

Fastigheten Ljusdal Sund 9:6 utbjuds härmed till försäljning för konkursbos räkning.

 

Fastigheten har en yta om ca 2 760 kvm.

 

På fastigheten finns flera byggnader i varierande skick. Eltillförseln är för närvarande avstängd.

 

Adressen är Sundsvägen 150, 827 76 Ramsjö.

 

Fastighetens taxeringsvärde är 141 000 kr.

 

För ytterligare information kontakta advokatfirman på tel 0650-310 63 eller maila till bjorn.myhrberg@abersten.com

 

Bud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt via brev eller e-post. Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att avyttra egendomen när som helst och utan föregående meddelande till övriga intressenter.

No items found.

Kontakt

No items found.