Fastigheten Krokom Högåsen 1:10

Fastigheten Krokom Högåsen 1:10 i Alsen utbjuds till försäljning på offentlig auktion

Lägsta pris: 8 500 000 kr

  

Fastighetens areal är ca 285 ha

Varav ca 255 ha produktiv skogsmark

Virkesförrådet uppgår till ca 28 900 m3sk

Fastigheten är obebyggd

Fastigheten är taxerad som lantbruksfastighet

Kontakt sker per telefon 063-13 23 35 eller e-mail: erik.vinger.alverlind@abersten.com

För bilder maila ovanstående.

Visning av fastigheten ordnas efter överenskommelse.

 Auktionen hålls den 16 december kl 15.00 på advokatbyråns kontor på Hamngatan 15. Anmälan om deltagande på auktionen görs senast den 14 december, se bifogad bilaga, Information om processen för offentlig auktion.

No items found.

Kontakt

No items found.