Fastigheter i Kungsgården

Fastigheterna Söderhamn Kungsgården 2:7 och Söderhamn Svarven 4:1 utbjuds härmed till försäljning för konkursbos räkning.

Fastigheterna har en total yta om ca 2 400 kvm invid Norralaån (granne med gamla smedjan). Adressen är Kungsgården 183.

På fastigheterna befintliga byggnader är i dåligt skick. Fastigheternas taxeringsvärde är 437 000 kr.

För ytterligare information kontakta advokatfirman på tel 0650-310 63 eller maila till bjorn.myhrberg@abersten.com

Bud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt via brev eller e-post. Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att avyttra egendomen när som helst och utan föregående meddelande till övriga intressenter.

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare
Karin Runfalk
Konkurshandläggare