Fritidsfastigheter i Ljusdals kommun

Fastigheterna Ljusdals-Sillerbo 2:10 och Ljusdals-Sillerbo 1:35 utbjuds härmed till försäljning för konkursbos räkning.

Fastigheterna är belägna i ”Lövingen” cirka 30 km nord-väst om centrala Ljusdal.  

Fastigheten Ljusdals-Sillerbo 1:35 har en area om 3 110 m2 och ett taxeringsvärde om 126 000 kr.

Fastigheten Ljusdals-Sillerbo 2:10 är en angränsande fäbodvall med en areal om 5 050 m2 och ett taxeringsvärde om 48 000 kr.

På fastigheterna finns ett antal enklare byggnader av varierande ålder ock skick.

Anslutningar för el, vatten och WC-avlopp saknas. Däremot finns solcellsutrustning, gasolspis samt ett antal eldstäder.

Nära fastighetsgränsen löper en mindre bäck samt en väg med ringa trafik.

För ytterligare information, kontakta advokatfirman på tel 026-122620 eller maila till bjorn.myhrberg@abersten.com.

Bud emottages snarast möjligt via brev eller e-post.

Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att avyttra egendomen när som helst och utan föregående meddelande till övriga intressenter. Beroende på vilka intressenter som avhörs, kan fastigheten även komma att läggas ut för försäljning via auktion eller mäklare.

No items found.

Bilagor

Det finns inga bilagor

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare