Gatuköket Rosa Marya

För konkursbos räkning överlåtes den restaurangbyggnad på adressen Nygatan 28 i Söderhamn, där det tidigare bedrivits verksamhet under benämningen ”Rosa Marya”.

 

Byggnaden står på mark som arrenderas av kommunen.

 

Byggnaden är i behov av viss uppfräschning innan den kan användas för ny restaurangverksamhet.

För ytterligare information, se bilagan Anbudsunderlag.

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare