Grosshandlaren Hotell & Deli i Söderhamn

Gibb Group AB försattes i konkurs 2021-01-27 vid Hudiksvalls tingsrätt. Till konkursförvaltare har Bertil Wingqvist förordnats.

Bolaget har drivit hotell och restaurang Grosshandlaren Hotell & Deli i centrala Söderhamn.

Egendomen som består av fastigheten och inventarier utbjudes härmed till försäljning.

För ytterligare information hänvisas till anbudsunderlaget och bilagorna.

För ytterligare information kontakta Bertil Wingqvist.

OBS! Anbudstiden är förlängd tills vidare

No items found.

Kontakt

Bertil Wingqvist
Advokat och delägare