Industrifastighet i Viksjöfors

Industrifastighet i Viksjöfors

 

Industrifastighet Ovanåker Viksjöfors 11:1, med adress Björkträvägen 15, 828 95 Viksjöfors, utbjuds härmed till försäljning för konkursbos räkning.

 

Grundläggande uppgifter om fastigheten framgår av bifogade fastighetsregisterutdrag.

 

Markarealen är 3,88 ha. På fastigheten finns flera byggnader, vilka samtliga är i dåligt skick. Fastighetens taxeringsvärde är 1299 000 kr.

 

För ytterligare information kontakta advokatfirman på tel 0650-310 63 eller maila till bjorn.myhrberg@abersten.com.

 

Bud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt via brev eller e-post.

 

Fri prövningsrätt förbehålls liksom rätt att avyttra egendomen när som helst och utan föregående meddelande till övriga intressenter.

No items found.

Kontakt

No items found.