Konsumentinformation Fannybutikerna

 

Fannybutikerna i konkurs – Information till konsumenter

Emil Mode AB, som bedrivit butikskedjan Fanny, försattes i konkurs den 21 april 2020. Konkursförvaltare är advokat Björn Myhrberg, Advokatfirman Abersten, Hudiksvall.

Bolaget har drivit 10 butiker i olika orter från Gävle i söder till Skellefteå i norr. Konkursförvaltningen undersöker möjligheterna att sälja butikerna. Under tiden påbörjas avveckling av verksamheterna genom utförsäljning av kvarvarande varor. Mot bakgrund av den rådande coronapandemin, kommer det inte att äga rum någon traditionell konkursutförsäljning med extraordinära rabattsatser eller omfattande annonskampanjer.

Samtliga butiker kommer dock hållas öppna tills vidare och vissa extraerbjudanden kommer att finnas.

Allmän information

Reklamationer

Bolaget har inte längre möjlighet att ta emot reklamationer avseende köp gjorda före konkursutbrottet.De kunder som önskar reklamera får istället anmäla ersättningsanspråk till konkursförvaltningen i enlighet med instruktionerna under rubriken ”Anmälan om anspråk” nedan. Reklamation kan även ske till tillverkaren av varan eller eventuellt tidigare säljled.

Öppet köp

Fanny kan inte lösa in varor som köpts med öppet köp före konkursutbrottet. Kunder som önskar göra ersättningsanspråk gällande p.g.a. öppet köp anmäler detta till konkursförvaltningen enligt nedan.

För köp som görs efter konkursutbrottet gäller också särskilda regler enligt vad som närmare annonseras i respektive butik.

Bytesrätt

Bytesrätt kan inte erbjudas för varor som köpts före konkursen.

För köp som görs efter konkursutbrottet gäller också särskilda regler enligt vad som närmare annonseras i respektive butik.

Presentkort

Från och med konkursdagen kan bolaget inte längre lösa in presentkort. Anspråk på grund av presentkort eller tillgodokvitto som inte kan utnyttjas kan anmälas till konkursförvaltningen enligt nedan.

I butikerna kan det även finnas rabatterbjudanden med särskilt avseende på innehavare av presentkort.

Kunder som gjort sina köp på kredit, exempelvis med kreditkort, kan slutligen vända sig till kreditgivaren för att undersöka möjligheten till ersättning från kreditgivaren.

Anmälan av anspråk

Anspråk på ersättning pågrund av reklamationer, presentkort, öppet köp, bristande garantier eller annatkan anmälas till konkursförvaltningen på adressen bjorn.myhrberg@abersten.com.Sådant meddelande ska innehålla följande uppgifter:

·        namn på den som gör fordran gällande;

·        postadress och eventuella andra kontaktuppgifter till den som gör fordran gällande; samt

·        uppgifter om grunden för anspråket, exempelvis kopia på presentkortet om din fordran grundar sig på ett utställt presentkort eller kopia på kvitto och bilder eller annan dokumentation av felet om din fordran är en reklamation.

Sådana anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Det går ännu inte att fastställa om det blir aktuellt med utdelning för oprioriterade fordringar. Om det blir aktuellt med utdelning kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält fordringar till konkursförvaltningen kommer då att få information via Tingsrätten om hur bevakningsförfarandet går till.

Frågor

Eventuella frågor till konkursförvaltningen kan skickas till bjorn.myhrberg@abersten.com.

 

 

Mer information om dina rättigheter som konsument när en butik går i konkurs finns exempelvis på Konsumentverkets websidor för konsumentinformation”Hallå konsument!”, https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/om-butik-stanger-eller-gar-i-konkurs/.

No items found.

Bilagor

Det finns inga bilagor

Kontakt

No items found.