NOBO Hockey Store Gävle i konkurs

Lullux AB ("Bolaget") försattes i konkurs den 1 februari 2024. Bolaget har under kännetecknet ”NOBO Hockey Store” drivit butik för, i första hand, ishockeyutrustning på Tallåsvägen 22 i Stigslund i Gävle.

Konkursförvaltningen inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende Bolagets rörelse i sin helhet, exklusive fordringar och likvida medel, eller enskilda tillgångar. Bud avseende hela rörelsen kommer att prioriteras. Intresserade uppmanas att omgående kontakta konkursförvaltningen för mer information.

På tisdag den 6 februari påbörjas en konkursutförsäljning av kvarvarande lager i butiken. Inledningsvis kommer utförsäljningen att hålla öppet under butikens ordinarie öppettider på vardagar, kl. 11-18 måndag till fredag. Observera att butiken inte kommer att hålla öppet på lördagar. Justeringar av öppettiderna kan komma att ske i enlighet med vad som annonseras på denna hemsida. Vid konkursutförsäljningen kommer betalning att kunna göras med Swish. Observera att det inte kommer att vara möjligt att betala med kort.

Observera att det kan komma att vara högt kundtryck i butiken under utförsäljningen och att personalresurserna är begränsade. Det kan komma att gälla begränsningar avseende vilken hjälp man som kund kan erhålla.

Ett informationsmaterial angående vad som gäller för Bolagets tidigare kunder samt vid konkursutförsäljningen finns som bilaga på denna sida.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare