Nordic Sleep Center AB

Nordic Sleep Center AB, försattes i konkurs den 31 oktober 2023 varvid advokat Björn Myhrberg vid Advokatfirman Abersten förordnades till förvaltare.

Bolaget har bedrivit en sömnklinik i hyrda lokaler i Gävle.

 

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende Bolagets rörelse i sin helhet, exklusive fordringar och likvida medel, eller enskilda tillgångar. Bud avseende hela rörelsen, kan komma att prioriteras framför bud på enskilda inventarier. Se mer information i bilagt anbudsunderlag.

Intresserade ombedes ta kontakt med konkursförvaltaren.

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare