Oves Tank & Frakt AB

Oves Tank & Frakt AB, försattes i konkurs den 13 november 2023 varvid advokat Björn Myhrberg vid Advokatfirman Abersten förordnades till förvaltare.

Bolaget har bedrivit åkeriverksamhet med särskild inriktning på distribution av petroleumprodukter för flera större beställare.

 

Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende Bolagets rörelse i sin helhet eller enskilda rörelsegrenar, exklusive fordringar och likvida medel. Bud på enskilda inventarier eller fordon efterfrågas inte i detta skede. Se mer information i bilagt anbudsunderlag.

Se även bifogad årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022.

Intresserade ombedes ta kontakt med konkursförvaltaren

No items found.

Kontakt

Björn Myhrberg
Advokat och delägare