Äggproduktion på Rask-Annas Gård i Ockelbo

JIKå Asisstans och Entreprenad i Ockelbo AB har försatts i konkurs vid Gävle tingsrätt 2020-06-18. Till konkursförvaltare har advokat Bertil Wingqvist förordnats.

Bolaget har bedrivit äggproduktion i hyrda lokaler under namnet "Rask-Annas Gård". Bolaget har ca 15 000 värphöns.

Konkursförvaltaren inbjuder till anbud på den av bolaget bedrivna rörelsen. Noteras att ett snabbt förfarande för övertagande av rörelsen kommer att vara nödvändigt.

Intresserade hör av sig omgående till;

Jonas Vandér

Mobil 070-344 15 38

Tel: 026-12 26 20

Email: jonas.vander@abersten.com

No items found.

Bilagor

Det finns inga bilagor

Kontakt

No items found.