Vallhov Bilbehandling AB i konkurs

Vallhov Bilbehandling AB försattes i konkurs vid Gävle tingsrätt 2023-02-10. Till konkursförvaltare har Bertil Wingqvist förordnats.

Bolaget har bl.a förvarat däck för kunders räkning. Om du är ägare till däck som förvaras hos bolaget får du tillfälle att hämta dem den 17 april mellan kl 11.00 och 14.00. Läs mer i bilagan "Information till kunder.

No items found.

Kontakt

No items found.