Björn Myhrberg

Advokat och delägare
Hudiksvall
Huvudsaklig inriktning:

– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Profil

Björn arbetar i huvudsak med företagsöverlåtelser, bolagsrätt samt konkurser och obeståndsrätt.

Björn har lång erfarenhet av arbete med transaktionsrelaterad juridik, såsom företagsöverlåtelser och kommersiella fastighetsöverlåtelser. Han arbetar också löpande med obeståndsjuridik och affärsjuridisk rådgivning för ett begränsat antal företagsklienter.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen och civilekonom Stockholms Universitet, 1996.
Notarietjänstgöring Gävle tingsrätt, 1996-1998.
LL.M. Heidelbergs Universitet, 1999.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1999-2004.
Verksam vid advokatbyrån sedan 1 januari 2005.