Christoffer Fransson

Biträdande jurist
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

Affärsjuridik
Tvistlösning
Ekonomisk familjerätt
Konkurser och obeståndsrätt
Brottmål (åtar sig uppdrag som målsägandebiträde)

Profil

Christoffer arbetar i huvudsak med allmän affärsjuridik, tvistlösning och ekonomisk familjerätt. Han åtar sig också uppdrag som målsägandebiträde samt arbetar med konkurser och obeståndsrätt.

Innan Christoffer började arbeta på Abersten tjänstgjorde han som notarie vid Gävle tingsrätt.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Stockholms universitet, 2020.

Tingsnotarie vid Gävle tingsrätt, 2020–2022.