Claes Wallenborg

Advokat
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt

Profil

Claes arbetar främst med konkurser och obeståndsrätt, med över 30 års erfarenhet. Han hjälper också klienter med svenska kommersiella avtal samt i samband med företagsöverlåtelser och andra transaktioner. Han har också mångårig erfarenhet av att agera som ombud i kommersiella tvister, såväl i domstol som i skiljeförfaranden, numera företrädesvis inom entreprenadrätten.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Uppsala universitet 1985.
Tingsnotarie, 1985-1987.
Wikmarks Advokatbyrå, 1988-1989.
Hahne & Co Advokatbyrå, 1989-1997.
Michelson & Werner Advokatbyrå, 1997-2004.
Ahlford Advokatbyrå, 2004-2008.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2008.