Erik Boberg

Advokat och delägare
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Brottmål

Profil

Erik Boberg arbetar i huvudsak med affärsjuridik, entreprenadrätt, fastighetsrätt och kommersiella tvister. Erik hjälper klienter bl.a. med företagsöverlåtelser och fastighetsutveckling samt med andra kommersiella frågor såsom bl.a. aktieägaravtal, distributionsavtal och leveransavtal. Vidare har Erik omfattande erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska. Erik arbetar även med brottmål, främst som försvarare.

Innan Erik började arbeta på Abersten arbetade han i fem år på Advokatfirman Vinge i specialistgrupper för företagsöverlåtelser och kommersiella avtal. Erik har därefter arbetat på Säkerhetspolisen och på Östersunds kommun.

Utbildning / Erfarenhet:

Fil.kand Uppsala Universitet, 1999.
Juristexamen Uppsala Universitet, 2000.
Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, 2000-2004.
Verksjurist/bitr. chefsjurist Säkerhetspolisen, Stockholm, 2004-2007.
Kommunjurist, Östersunds kommun, 2007-2008.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2008.