Erik Vinger Alverlind

Advokat och delägare
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)
– Vårdnad, boende och umgänge

Profil

Erik arbetar i huvudsak med brottmål. Erik har lång erfarenhet av att biträda i ärenden rörande familjerätt i vid mening. Han biträder vid vårdnadstvister och mål enligt LVU, LVM och LPT och Erik åtar sig även uppdrag som medlare vid vårdnadstvister. Han har omfattande erfarenhet av uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare och god man enligt samäganderättslagen. Erik biträder också regelbundet vid fastighetsrättsliga tvister och entreprenadtvister.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen 2000.
Jurist/Förbundsjurist på Sveriges reklamförbund, 1998-2001.
Notarie på Länsrätten i Norrbotten, 2001-2003.
Beredningsjurist Hovrätten för Nedre Norrland, 2003-2004.
Franchisetagare Föreningssparbanken/Swedbank juristbyrå, 2004-2011.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2012.