Fredrik Mörtberg

Advokat och delägare
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

– Fastighets-, hyres- och miljörätt

Profil

Fredrik arbetar nästan uteslutande med frågor kopplade till samhällets fysiska tillväxt, huvudsakligen med landets kommuner och kommunala bolag som uppdragsgivare. Det handlar främst om VA-rättsliga, vattenrättsliga och fastighetsrättsliga frågeställningar och omfattar såväl rådgivning och tillståndsfrågor som tvistlösning.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen, Uppsala Universitet.
Notarie Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, 1990-1992.
Föredragande Statens va-nämnd, 1992-1995.
Förbundsjurist Svenska Kommunförbundet, 1995-2000.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2000 Advokat sedan 2003.

Expert i Småhusutredningen (SOU 2000:110, Konsumentskyddet vid småhusbyggande).