Izabelle Granell Mattsson

Juristassistent/konkurshandläggare
Hudiksvall
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Administration

Profil

Izabelle arbetar i huvudsak med handläggning av konkurser.

Utbildning / Erfarenhet:

Examen Paralegalutbildningen, YH Mitt, 2017.

Domstolshandläggare vid Sundsvalls tingsrätt, 2016-2017, 2018-2020.

Domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt, 2017-2018.

Domstolshandläggare vid Hälsinglands tingsrätt, 2020-2022.

Verksam vid byrån sedan 2022.