Jenny Lindström

Advokat
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Brottmål
– Dataskyddsfrågor (GDPR)
– Fastighets-, hyres- och miljörätt
– Konkurser och obeståndsrätt
– LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Profil

Jenny Lindström arbetar i huvudsak med affärsjuridik, fastighets- och hyresrätt, brottmål samt konkurs- och obeståndsrätt. Jenny hjälper klienter bland annat med företags- och fastighetsöverlåtelser, aktieägaravtal, dataskyddsfrågor samt leverans- och konsultavtal. Jenny jobbar även regelbundet med hyres- och bostadsrättsliga frågor samt biträder klienter i tvistemål. Vidare tar Jenny förordnanden både som målsägandebiträde och offentlig försvarare i brottmål, samt offentligt biträde i tvångsvårdsmål.

Innan Jenny började arbeta på Abersten jobbade hon i drygt tre år på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm där hon var verksam i deras specialistgrupper för företagsöverlåtelser samt fastighets- och hyresrätt. Därefter jobbade Jenny i drygt 2 år som bolagsjurist på Hewlett Packard Enterprise i Stockholm, ett amerikanskt multinationellt IT-bolag. Hennes huvudsakliga inriktning var allmän affärsjuridisk rådgivning samt förhandling av kommersiella avtal.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Uppsala Universitet 2012.
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm, 2012-2015.
Bolagsjurist, Hewlett-Packard Enterprise, Stockholm, 2015-2017.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2018.