Jenny Lindström

Advokat och delägare
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Fastighets- och hyresrätt
– Konkurs- och obeståndsrätt
– Brottmål

Profil

Jenny Lindström arbetar i huvudsak med konkurs- och obeståndsfrågor, affärsjuridik, hyres- och bostadsrätt, entreprenadrätt och kommersiella tvister. Jenny hjälper klienter med företags- och fastighetsöverlåtelser samt andra kommersiella frågor såsom bland annat aktieägaravtal, hyresavtal och leverans- och konsultavtal. Jenny arbetar även med brottmål, främst som målsägandebiträde.

Innan Jenny började arbeta på Abersten jobbade hon i drygt tre år på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm där hon var verksam i deras specialistgrupper för företagsöverlåtelser samt fastighets- och hyresrätt. Därefter jobbade Jenny i drygt 2 år som bolagsjurist på Hewlett Packard Enterprise i Stockholm, ett amerikanskt multinationellt IT-bolag. Hennes huvudsakliga inriktning var allmän affärsjuridisk rådgivning samt förhandling av kommersiella avtal.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Uppsala Universitet 2012.
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm, 2012-2015.
Bolagsjurist, Hewlett-Packard Enterprise, Stockholm, 2015-2017.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2018.