Jonas Vandér

Advokat och delägare
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurs- och obeståndsrätt

Profil

Jonas arbetar främst med affärsjuridik, företagsöverlåtelser och investeringar samt konkurser och obeståndsrätt. Han hjälper löpande klienter med svenska och internationella kommersiella avtal samt i samband med företagsöverlåtelser och andra transaktioner. Jonas har därutöver mångårig erfarenhet av finansieringsfrågor och regulatoriska frågor. Han har också erfarenhet av att agera ombud i kommersiella tvister, såväl i domstol som i skiljeförfarande, och hjälper återkommande klienter med dataskyddsfrågor.

Innan Jonas började arbeta på Abersten arbetade han under flera år på Sveriges största advokatbyrå och var därefter verksam som bolagsjurist på Sandvik och Nordax Bank.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Uppsala Universitet 2008.
Biträdande jurist Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2007-2014.
Bolagsjurist Swedbank AB (publ) 2012 (secondment).
Bolagsjurist Sandvik AB (publ) 2014-2015.
Bolagsjurist Nordax Bank AB 2015-2018.
Verksam vid advokatbyrån sedan augusti 2018