Karin Runfalk

Konkurshandläggare
Hudiksvall
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Profil

Karin arbetar i huvudsak med handläggning av konkurser.

Utbildning / Erfarenhet:

Runfalks Advokatbyrå, 1978-1999.
Advokaterna Jiback & Flodström, 1999-2001.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2001.