Kin Setterlind

Ekonom/konkurshandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Lönegarantifrågor
– Ekonomi

Profil

Kin arbetar i huvudsak med handläggning av konkurser och med advokatbyråns ekonomi och administration.

Utbildning / Erfarenhet:

Ekonomexamen.

Verksam vid byrån sedan 2021.