Kin Setterlind

Ekonomiansvarig/lönegarantihandläggare
Huvudsaklig inriktning:

– Lönegarantifrågor
– Ekonomi

Profil

Kin arbetar i huvudsak med advokatbyråns ekonomi och administration samt lönegarantihandläggning i konkurser.

Utbildning / Erfarenhet:

Ekonomexamen.

Verksam vid byrån sedan 2021.