Klara Myhrberg

Ekonomiassistent/Konkurshandläggare
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi

Profil
Utbildning / Erfarenhet: