Lars Ederwall

Advokat och delägare
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik
– Brottmål
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Profil

Lars arbetar i huvudsak med konkurs- och obeståndsfrågor samt även som rådgivare i företagsjuridiska frågor avseende kommersiella avtal, transaktioner och tvister. Lars tar regelmässigt även uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål samt uppdrag gällande bodelningar och arvsfrågor.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Stockholms Universitet, 1986.
Tingsnotarie Solna tingsrätt, 1986-1988.
Gavatin & Partners advokatbyrå i Stockholm, 1988-1992.
Heilborns Advokatbyrå i Östersund, 1992-1999.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2000.