Madeleine Tell

Advokat och delägare
Sundsvall
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Brottmål
– Tvistlösning

Profil

Madeleine arbetar i huvudsak med konkurs- och obeståndsrätt samt förordnas regelbundet som målsägandebiträde och offentlig försvarare i brottmål.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen 2006 vid Lunds universitet.
Tingsnotarie vid Sundsvalls tingsrätt, 2007-2009.
Verksam på byrån sedan 2009.