Malin Pettersson

Konkurshandläggare/ekonomi
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Ekonomi
– Administration

Profil

Malin arbetar i huvudsak med handläggning av konkurser, ekonomi samt administration.

Utbildning / Erfarenhet:

Ekonomie kand. Högskolan Väst 2017.
Ernst & Young, 2017-2019.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2019.