Maria Lindfors

Konkurshandläggare
Sundsvall
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning
– Lönegarantihandläggning
– Administration

Profil

Maria arbetar i huvudsak med konkurser och har kontakter med bolagets bokförare, ställföreträdare, anställda samt fordringsägare. Hon hanterar många praktiska frågor samt utreder och sammanställer konkursgäldenärernas tillgångar och skulder, omhändertar och förtecknar räkenskapsmaterial mm. Hon utreder också anställningsvillkor samt lönefordringar och upprättar uppsägningar, ev varsel samt beräknar lönefordringar och upprättar lönegarantibeslut. Hon hanterar även konkursboets bokföring samt upprättar utdelningsförslag och slutredovisning.

Vid behov gör hon även utredningar av konkursbolagens bokföring som underlag för konkursförvaltarens hantering kring ev återvinningsfrågor, indrivningsbara fordringar etc. Hon hanterar även vissa delar av byråns egen administration.

Utbildning / Erfarenhet:

Treårig ekonomisk linje med inriktning redovisning.
LA Sport & Reklam AB, 1994-2004.
Bokföringsbyrån Merqurius Office, 1988-1994.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2004