Martin Henning

Advokat
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Profil

Martin arbetar i huvudsak med tvistlösning, företagsöverlåtelser och allmän affärsjuridik med fokus på fastighets- och bolagsrättsliga frågor. Han har erfarenhet av att biträda klienter bland annat i kommersiella tvister som ombud  och i samband med företagsöverlåtelser och andra kommersiella avtal.

Innan Martin började arbeta på Abersten jobbade han i drygt tre år på Advokatfirman Glimstedt i Stockholm med framför allt fastighetstransaktioner, finansierings- och bolagsrättsliga frågor för såväl privata som publika aktiebolag. Dessförinnan tjänstgjorde han som notarie vid Södertörns tingsrätt.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Uppsala Universitet, 2013.
University of Sheffield, School of Law, 2013.
Tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt, 2014-2016.
Advokatfirman Glimstedt Stockholm, 2016-2020.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2020.