Mathilda Bill (fd. Göransson)

Advokat
Östersund
Huvudsaklig inriktning:

- Vårdnad, boende och umgänge med barn
- Ekonomisk familjerätt
- Migrationsrätt
- Brottmål
- LVU, LVM och LPT (Socialrätt)

Profil

Mathilda Göransson arbetar i huvudsak med familjerätt, brottmål och migration. I familjerättsliga ärenden hjälper Mathilda klienter i tvister som rör vårdnad boende och umgänge med barn likväl som i tvister avseende bodelning och arv. Hon kan även vara behjälplig vid upprättande av testamenten, äktenskapsförord och samboavtal. Mathilda åtar sig uppdrag som offentligt biträde i asylärenden och biträder klienter i ärenden som rör anhöriginvandring. Vidare tar Mathilda förordnanden både som målsägandebiträde och offentlig försvarare i brottmål, samt offentligt biträde i tvångsvårdsmål.

Innan Mathilda började på Abersten arbetade hon i drygt fyra år på Advokatfirman Sweger & Boström i Stockholm där hon arbetade främst med vårdnadsmål, ekonomisk familjerätt och internationell familjerätt. Dessförinnan gjorde Mathilda notarietjänstgöring på Attunda tingsrätt samt arbetade på Migrationsverket med anhöriginvandring.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Uppsala Universitet 2014
Migrationsverket, 2015-2016

Notarietjänstgöring, Attunda tingsrätt 2016-2017
Advokatfirman Sweger & Boström, 2017-2022
Verksam vid advokatbyrån sedan 2022