Olov Matsson

Advokat och delägare
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Entreprenadrätt
– Fastighetsrätt
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Tvistlösning

Profil

Olov arbetar i huvudsak med affärsjuridik, entreprenadrätt och fastighetsrätt. Olov rådger kunder i ett brett spektrum av kommersiella frågor, såsom bland annat byggentreprenader och offentlig upphandling samt företags- och fastighetsöverlåtelser. Därutöver biträder han klienter i olika kommersiella tvister.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Stockholms Universitet, 2000.
Lantmäteriverket, 2000-2001.
Tingsnotarie Tierps tingsrätt, 2001-2002.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2002.

Tidigare erfarenhet som arbetsledare inom byggbranschen.