Oscar Sundholm

Advokat och delägare
Sundsvall
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Konkurser och obeståndsrätt
– Tvistlösning

Profil

Oscar arbetar i huvudsak med affärsjuridik, kommersiella avtal, tvister, samt konkurs- och obeståndsrätt. Oscar rådger dessutom klienter i ett brett spektrum av kommersiella frågor såsom bl.a. företagsöverlåtelser, aktieägaravtal, outsourcing, IT-avtal, leveransavtal samt bostadsrättsliga frågor. Vidare har Oscar omfattande erfarenhet av att skriva och förhandla avtal, vilket också har fått honom att utveckla en god kommersiell känsla vid sidan av sina juridiska kunskaper. Oscar utses dessutom regelbundet till konkursförvaltare.

Innan Oscar började arbeta på Abersten jobbade han i drygt fyra år på Sveriges största advokatbyrå och i deras två specialistgrupper för företagsöverlåtelser och kommersiella avtal.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Umeå universitet 2014.
Biträdande jurist Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm och Malmö, 2014-2018.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2018.