Per Wiesel

Advokat och delägare
Hudiksvall
Huvudsaklig inriktning:

– Brottmål

Profil

Per arbetar i huvudsak med brottmål inklusive ekobrottmål samt tvistemål. Innan Per började arbeta på Abersten har han fullgjort notarietjänstgöring och arbetat på annan advokatbyrå.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Lunds universitet, 2002.
Linköpings tingsrätt, 2002-2004.
Advokatbyrån Gärde Wesslau, 2005-2006.
Verksam vid Abersten sedan 2006.