Peter Thoms

Advokat och delägare
Sundsvall
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurser och obeståndsrätt
– Affärsjuridik

Profil

Peter arbetar i huvudsak med konkurs- och obeståndsrätt samt allmänna affärsjuridiska ärenden.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Uppsala universitet, 1986.
Tingsnotarie Sundsvalls tingsrätt, 1987-1989.
Fiskal Hovrätten för Nedre Norrland, 1989-1990.
Fiskal Sundsvalls tingsrätt, 1990.
Abersten och Larsson AB, 1991-1999.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2000.