Pontus Sjölund

Advokat
Sundsvall
Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål
- Vårdnad, boende och umgänge
- Personskadereglering

Profil

Pontus arbetar i huvudsak med brottmål, men åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadsmål och vid personskadereglering. Han har erfarenhet av att biträda klienter i processer gällande såväl allvarlig brottslighet som större och komplexa brottsutredningar.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Umeå Universitet 2016.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2016.