Ronny Henning

Advokat och delägare
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

– Affärsjuridik
– Företagsöverlåtelser och investeringar
– Entreprenadrätt
– Offentlig upphandling
– Tvistlösning

Profil

Ronny arbetar främst med med tvistelösning och allmän affärsjuridik, ofta med fastighets- och aktiebolagsrättslig anknytning. Han har mångårig erfarenhet som ombud i kommersiella tvister i domstol och i skiljeförfarande. Han har också uppdrag som skiljeman.

Utbildning / Erfarenhet:

Tingsnotarie vid Gävle tingsrätt, 1982-1985.
Hovrättsfiskal i Svea hovrätt, 1986.
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 1990.
Advokatverksamhet i Gävle och Uppsala, 1987-2012.
Advokatfirman Åberg & Co, Stockholm, 2012-2016.
Verksam vid advokatbyrån sedan 2017.

Universitetslektor Uppsala universitet 1994-1996.
Författare av artiklar i olika förmögenhetsrättsliga ämnen.