Staffan Blyberg

Biträdande jurist
Sundsvall
Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål
- Vårdnad, boende och umgänge
- LVU, LVM, LPT och LRV

Profil

Staffan jobbar i huvudsak med brottmål och vårdnadsmål samt med LVU och andra tvångsomhändertaganden. Han kommer närmast från Åklagarmyndigheten där han har arbetat som kammaråklagare. Han har därför en särskild kompetens och gedigen erfarenhet från brottmål och frågor som rör skadestånd i anledning av brott. Som målsägandebiträde ger han dig den vägledning och hjälp du behöver när du drabbats av ett brott. Han bistår dig också som ombud i tvister som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

Utbildning / Erfarenhet:

Juristexamen Stockholms Universitet 1996
Tingsmeritering Ångermanlands tingsrätt 2000-2002
Åklagare vid Åklagarkammaren i Sundsvall 2003-2019
Verksam vid advokatbyrån sedan 2019.