Ulrika Kling

Ekonom/Konkurshandläggare
Gävle
Huvudsaklig inriktning:

– Konkurshandläggning

Profil

Ulrika arbetar i huvudsak med handläggning av konkurser.

Utbildning / Erfarenhet:

Ekonomexamen.
Verksam vid advokatbyrån sedan 1998.