Åke Ekmans Bilskrotning AB (SÅLD)

Åke Ekmans Bilskrotning AB, försattes i konkurs den 10 mars 2023. Konkursboet inbjuder härmed till anbudsförfarande avseende i första hand bolagets rörelse i sin helhet eller i andra hand, Bolagets enskilda tillgångar.

För ytterligare information, se bifogat anbudsunderlag samt tillhörande bilagor. Anbudsunderlaget har uppdaterats 2023-03-20.

No items found.

Kontakt

Jonas Vandér
Advokat och delägare