Verksamhetsområden

Aberstens erfarna jurister tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom de flesta verksamhetsområden. Nedan kan du välja det verksamhetsområde du vill veta mer om och få kontaktuppgifter till våra jurister som jobbar inom det valda verksamhetsområdet.

Affärsjuridiken är ett omfattande område som förutom de affärsjuridiska verksamhetsområden som nämns särskilt här på vår hemsida innehåller t.ex. avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt, IT-rätt, bank- och finansrätt, konkurrensrätt, försäkringsrätt m.m.
Läs mer
Abersten åtar sig uppdrag åt såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika arbetsrättsliga frågor inom både offentlig och privat sektor.
Läs mer
Abersten hjälper dig att planera och skapa trygghet för framtiden med rådgivning och upprättande eller granskning av handlingar så som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, bouppteckningar och arvskifte.
Läs mer
Om du är misstänkt eller själv har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till en advokat. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.
Läs mer
I en värld som blir alltmer digitaliserad är det viktigt att veta hur man ska navigera i den nya lagstiftningen. Abersten hjälper bolag att implementera GDPR (dataskyddsförordningen) samt anpassa och se över rutiner.
Läs mer
Vi bistår dig i familjerättsliga frågor såsom bodelning, arvskifte, testamente, äktenskapsförord, bouppteckningar, och samboavtal.
Läs mer
Abersten erbjuder kvalificerad rådgivning för varje entreprenad, allt från större projekt till småhusentreprenader.
Läs mer
Abersten erbjuder våra klienter professionell och lösningsorienterad rådgivning inom hela det fastighets - och miljörättsliga området inklusive hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt och övriga nyttjanderätter.
Läs mer
Advokatfirman Abersten hjälper regelbundet såväl säljare som köpare vid olika typer av företagsöverlåtelser av varierande komplexitet och omfattning.
Läs mer
Konkurser och obeståndsrätt är ett av Aberstens centrala arbetsområden. Ett dussintal av firmans advokater är specialister på området och tillhör de främsta inom regionen inom insolvensrätt.
Läs mer
Alla som blir föremål för tvångsvård har rätt till ett offentligt biträde. Vi åtar oss regelbundet uppdrag som offentligt biträde i mål enligt lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Läs mer
Advokatfirman Abersten biträder såväl upphandlande enheter som anbudsgivare i upphandlingsrättsliga frågor.
Läs mer
Vi hjälper dig med skaderegleringen. Vanligtvis har den skadelidande rätt till gratis advokat om det är fråga om en personskada i trafiken, eller om någon bedömts som skadeståndsskyldig mot dig.
Läs mer
Abersten biträder klienter i samband med tvister inom ett stort antal områden i såväl förhandling, skiljenämnd, domstol och andra forum.
Läs mer
Vid en separation ställs livet på sin spets. Advokatfirman Abersten biträder klienter både med rådgivning och som ombud i processer avseende vårdnad, boende och umgänge.
Läs mer